Aardappel Teelt

De aardappel teelt in Nederland kan in principe opgedeeld worden in vier verschillende processen. Ons bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de stamselectie en teelt van hoogwaardig pootgoed.

1. kweken
Allereerst zijn er in Nederland een groot aantal kwekers. Onder het kweken van aardappelen verstaat men het ontwikkelen van een nieuw ras. Men streeft er naar om bijvoorbeeld een ras te ontwikkelen wat goed tegen droogte kan i.v.m. de klimaatsverandering. De aardappelziekte Pyhtophthra speelt bij het kweken ook nog steeds een hele grote rol, hierbij probeert men een ras te ontwikkelen wat tolerant of resistent is. Dit om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken maar de smaak, vorm en kleur moet hierbij ook goed blijven.

2. stamselectie
Als er voor bestaande rassen of juist nieuwe rassen veel afzet is moet er voldoende hoogwaardig pootgoed beschikbaar zijn. Dit gebeurd op stamselectie bedrijven. Een stamselectie bedrijf probeert gezond uitgangsmateriaal te telen voor de Nederlandse pootgoed productie. Over het algemeen worden hiervoor 2 manieren gebruikt bij de stamselectie bedrijven, de traditionele stamselectie en vermeerdering met mini knollen. Hierbij hoort een afkapsysteem wat gecontroleerd word door de N.A.K. ( Nederlandse, Algemene, Keuringsdienst). Dit afkapsysteem bestaat uit 1,2,3,4,5 jarige stammen waarna het daarna een klasse S wordt, alleen bij vermeerdering met miniknollen vervalt de 5 jarige stam. Een stamselectie bedrijf houd zich vooral bezig met deze teelt van stammen en de klasse S.

3. teelt van pootgoed
Het gros van de pootgoedteelt in Nederland gebeurd pas na het stamselectie bedrijf proces. Een gangbare pootgoedteler koopt bijvoorbeeld een klasse S bij een stamselectie bedrijf, waarna het weer een klasse degradeert, hier handhaaft men de klasse S, SE, E1, E2 en A. Normaal degradeert een perceel 1 klasse per jaar, alleen als de N.A.K. zieke planten ontdekt kan het meerdere klasse degraderen of zelfs worden afgekeurd. Bij afkeuring gaat het des betreffende perceel de consumptie markt op. De meeste verlagingen komen voort uit bacterieziek en besmetting met virus.
4. teelt van consumptie
Het laatste proces in de aardappel teelt is het telen voor consumptie of zetmeel markt. Deze telers kopen weer bijvoorbeeld een klasse A bij de gangbare pootgoed teler. Deze aardappelen worden in september geoogst en worden dan afgezet voor de consumptie markt, waar er bijvoorbeeld chips, friet van gemaakt wordt.

Het doel van de hierboven genoemde processen is een zo hoog mogelijk kwalitatief eind product te krijgen. Zit er bijvoorbeeld veel virus in een bepaald perceel pootgoed en het zou uiteindelijk weer vermeerdert worden dan gaat de kilogram opbrengst behoorlijk naar beneden, er kunnen afwijkende knollen ontstaan en het heeft de kans om zich te verspreiden naar gezonde percelen.

Copyright © 2024 - Gerealiseerd door ACF Bentveld Webs & Apps